Az adatvédelemről

1. Adatvédelmi és adatkezelési elvek, Székely Szilvia adatvédelmi és adatkezelési politikája

(A Szolgáltató vállalkozó székhelye: Budapest 1147 Szered u. 15., adószám: 56124404-1-42)

Székely Szilvia (a Szolgáltató) üzemelteti www.tukromtukrom.hu honlapot.

2. A kezelt személyes adatok köre, célja és jogalapja

A szolgáltató, az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • A szolgáltatást igénybe vevők kapcsolattartáshoz szükséges adatait;
 • A számlák elkészítéséhez szükséges adatokat;
 • A szolgáltatás során megismert tág értelemben vett egészségügyi és szociális információkat;
 • Hírlevélre feliratkozók nevét és e-mail címét;
 • A kapcsolat felvételi űrlapot kitöltő honlap látogatók által megadott adatokat;
 • Tanfolyamra jelentkező és résztvevő személyek kapcsolattartási és egyéb tanfolyam lebonyolításához szükséges adatait.

Az adatkezelések jogalapja, a szolgáltatás vagy tanfolyamra jelentkezés esetén a kért szolgáltatás (azaz szerződés) teljesítése, ehhez külön hozzájárulást nem gyűjtünk. A kapcsolattartási adatok, a kapcsolat felvételi űrlapon hozzánk került adatok az üzletmenethez kapcsolódó jogos érdek körében kezeljük, hozzájárulást nem gyűjtünk. A számlákra kerülő információkat a kapcsolódó törvényi előírások teljesítése miatt kezeljük.

A hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik és ezt a hozzájárulást e-mailben bármikor visszavonhatja. A feliratkozás Olvasó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az alábbi módokon kerülhet sor:

 • e-mailben: a hírlevélben megadott linkre kattintva
 • e-mailben: szilvia@tukromtukrom.hu
 • postai úton: a Budapest 1147 Szered u. 15. címre küldött postai küldeménnyel

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása “- hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Olvasó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

3. Az Adatkezelő:

 • megnevezése: Székely Szilvia
 • levelezési cím: Budapest 1147 Szered u. 15.
 • e-mail cím: szilvia@tukromtukrom.hu
 • adatkezelési-adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-73327/2014

3.1 Tárhelyszolgáltató:

3 IN 1 HOSTING Bt.
2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Tel.: 06 21 200 0040
Fax: 06 24 998 626
Adószám: 22206118-2-13

4. A kaliforniai székhelyű Three In One Concepts szabályzata

A szabályzat letöltése és megtekintése itt!

5. Az adatokat megismerő személyek, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat Székely Szilvia jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.

Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetésére Székely Szilvia szolgáltatót kér fel. Ugyancsak külső fejlesztésű hírlevél küldő rendszer vesz igénybe. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal választja ki ezeket az adatfeldolgozókat.

6. Az Olvasó jogai, jogérvényesítés

Az Olvasó bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az Olvasó az adatai törlését is kérheti bármikor is a 3. pontban megadott elérhetőségek útján.

A Szolgáltató az Olvasó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait, ha ilyen történt. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Olvasó a jogait a 3. pontban megadott elérhetőségeken gyakorolhatja.

Az Olvasó bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését. Egyes adatait az Olvasó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Olvasó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Ha az Olvasó szolgáltatás igénybevételéhez a feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Olvasóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

7. E-mail címek felhasználása

A feliratkozás során megadott e-mail címet a Szolgáltató elsősorban tájékoztatásra használja: a Honlapon megjelenő új tartalmakról küld információt az Olvasó részére. A Szolgáltató a megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket is küldhet, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon, mert az Olvasó ahhoz a hírlevél feliratkozással előzetesen kifejezetten hozzájárult. Az Olvasó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a 2. pontban megadott módok bármelyikén.

8. Egyéb rendelkezések

A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése a feliratkozással kezdődik, és a leiratkozásig, a hírlevél lista / honlap létezéséig, illetőleg az Olvasó emberi méltóságot tiszteletben tartó közreműködéséig tart. A Szolgáltató saját döntés alapján törölheti a hírlevél feliratkozást és az adatokat, súlyosabb esetben le is tilthatja az Olvasót, amennyiben az Olvasó emberi méltóságot és/vagy törvényt sértő módon működik közre a honlap használatában.

A feliratkozás Olvasó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az alábbi módokon kerülhet sor:

 • e-mailben : a hírlevélben megadott linkre kattintva
 • e-mailben: szilvia@tukromtukrom.hu
 • postai úton: a Budapest 1147 Szered u. 15. címre küldött postai küldeménnyel

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

9. A cookie-król

A rendszer működtetése során technikailag adatokat rögzítünk: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatait, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Utóbbi adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkciótájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

10. A cikkek átvételéről és a szerzői jogról

A www.tukromtukrom.hu blogon és külső oldalon megjelent minden cikk, írás és más tartalom szerzői jogi védettséget élvez, Székely Szilvia szellemi tulajdona. Online vagy offline felületeken felhasználhatók, átvehetők (saját oldalra, blogra), a következő feltételekkel:

 • A szerző nevét – Székely Szilvia – minden esetben fel kell tüntetni.
 • A vendégszerző nevét – ha vendég blogger írja, értelemszerűen – szintén teljes egészében fel kell tüntetni.
 • A cikk akár teljes egészében, akár részletben van átvéve, a rá való hivatkozásnak az eredeti cikk pontos helyére kell mutatnia! (Nem elég a blog főoldalára!)
 • A cikk ne legyen azonnal átvéve, amint kikerül a blogra, legalább fél óra várakozás célszerű az esetleges korrekciók miatt! (főleg rss beolvasásnál kell erre figyelni!)
 • A cikkben lévő hivatkozások helyességére oda kell figyelni, oda mutasson, ahova az eredeti cikkben van, mert a hivatkozások olykor kimondottan a folytatásai és kiegészítései az eredeti cikknek!
 • A cikk alján legyen olvasható, hogy az eredeti cikk a www.tukromtukrom.hu oldalon található.

Köszönöm a megértést, és köszönöm, ha átvételre érdemesek a cikkeim.

Kellemes, biztonságos internetezést és jó egészséget kívánunk:

Székely Szilvia