Az Elmeakupunktúra – A4TM, az Erőtér Technika – AFT alapjaiból, illetve annak továbbfejlődéseként született. Míg az Erőtér Technika az érzelmeink és gondolataink által létrehozott erőterek testi szinten megnyilvánuló energetikai folyamatait kezeli, az Elmeakupunktúra az Elménk működése, az érzéseink, lelki folyamataink, hitrendszereink, gondolkodási mintáink által létrehozott erőterek fenntartásáról képes elhangolni.

Az Elménk működése által keltett energiák finomabb természetűek, mint a testiek, mégis ezek gerjesztik a testi szinten megnyilvánuló folyamatokat, problémákat.

Az Elmeakupunktúra finoman felcsendülő gyógyító hangsorok vagy az akupunktúrás pontok gyengéd érintése által hangol el a visszahúzó erejű érzelmi állapotainkról, gondolkodási, tapasztalati, folyamatainkról.

Az Elmeakupunktúra egy forradalmian új módszer

Nem mondja meg neked, hogyan változz. Az átalakulás útjára lépsz, és átvezet a változáson. Nem használati utasítás, inkább olyan, mint egy energetikai eszközkészlet. Felhasználja az elme működésének megismerésére irányuló legújabb kutatásokat. Ugyanazt az energetikai rendszert használja, amit az akupunktúra használ a test gyógyítására, de tűk helyett a hang energiájával stimulálja az akupunktúrás pontokat. Szó szerint elhangolja az elmét a negatív gondolatokról, és magasabb frekvenciákra hangolja rá. Változásokat hoz létre a tudatosságban és a megtapasztalásban. Úgy dolgozik az elmével, hogy annak saját automatizmusait használja. Nem hasonlít semmilyen korábbi személyiség fejlesztő programhoz.

Részletes programok a www.acupuncture4themind.com oldalon.